EFRR SMALL

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Ideą projektu „produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski” jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz promocja produkcji czystej energii, co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększona produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE oraz zwiększenie świadomości wśród ludzi w kwestii wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

PLANOWANE EFEKTY:

– zmniejszenie emisji CO2 i emisji pyłu,
– szersza promocja społeczeństwa w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko,
– lepsze zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski,
– wzrost wytwarzania energii.

Produkcja energii z naszej instalacji.

licznik

Znaczek ISO 9001